Stormöte 2 – Fiber i Rog-området

På Stormötet 2 november förordade arbetsgruppen IP-Only som fiber-leverantör. IP-Onlys fibernät är öppet – och  möjliggör för olika tjänsteleverantörer att leverera t.ex. Internet, TV och telefoni. Till oss bygger IP-Only fibernät till ett generöst tilltaget område från Kvarntäkt till Lurgården. Byggstart 2018. Rogs bystuga och Bjursås OK i Kvarntäkt får en fri anslutning. Avtalet är bindande för IP-Only, dvs. det finns inget ”kryphål” – under förutsättning att merparten av intresseanmälningarna blir avtal. Senast vecka 46 (13 – 19 november) ska alla fastighetsägare i området ha fått erbjudande från IP-Only. Senaste tre veckor därefter ska du som fastighetsägare ha tecknat avtal för att få kampanjpriserna. Ett ingångserbjudande finns från Com Hem/Boxer på två år, som påverkar anslutningspriset. IP-Only tar kontakt med dig för planering av anslutningspunkt och dragning på din fastighet. Alla fastigheter ska vara anslutna senast 2018-12-31. Betalning sker när fiber är inkopplat. ADSL läggs ned 2018-04-03. Telia erbjuder Bredband (4G) och telefoni under mellantiden ”Glappet”. Arbetsgruppen hjälper till under projektet.