Höststädardag lördag 29 september kl. 10 – ca. 13

Dags för höststädardag för att ta hand om vår vackra Bystuga, med förrådshus och omgivningar. Vi städar inomhus och arbetar med trädgården/ängen/förrådshusen/bystugan/staketet/dansbanan m.m. utomhus. Planerade arbeten: Byte av takpannor på förrådshus, utrensning av skräp i bryggarhus och lada, grästrimning och klippning av sly på ängen nedanför bystugan, röjning runt ladan, brunnen och syrenhäcken, målning staket … Läs mer

Bystugan nymålad sommaren 2018

Bystugan målades om under sommaren 2018 enligt årsstämmans beslut i juni 2017. Fasad, fönster och verandor målades och vindskivor byttes. Tack till Ornäs Bygg & Fastighetsservice för väl utfört målningsarbete. Tack också till våra sponsorer Nordsjö Idé & Design, AB Karl Hedin Bygghandel och Falu Vapen Färg AB för färg och plankor.