Rogs historia

Rog är namnet på den bygd som ligger i den del av Stora Kopparbergs socken i Falu kommun som skjuter in som en kil mellan Bjursås och Svärdsjö norr om Rogsjön. Nordanrog eller Rogs by är ett äldre namn för vad som i dag kallas Rog.

Rog är högt och vackert belägen vid Rogsjön, ca 155 m.ö.h. Denna ganska stora (17,7 km2) sjö är belägen öster om tätorten Bjursås. Konstnären Einar Norelius bodde och målade många av sina tavlor vid sjön. Vattnet till Faluns centralort tas sedan 1953 från Rogsjön därför finns det speciella regler för sjön och dess nyttjande.

Namnet Rog
Första gången namnet Rog nämnts i en handling var år 1463 i Diplomatarium DaleKarlieum” Där nämns om en ”äng Sandevik” nordan Rog. Nordanrog, Nolan Rodh och sjön Roo, Nordan Roo och Rhoo Lacus (= sjö) är benämningar som användes under 1600-talet. Enligt Karl-Erik Forslund kommer namnet Rog av verbet ro och härstammar från den tid då sjön Rog användes som en viktig samfärdsled.

Harry Stål som skrivit ”Ortsnamn i Kopparbergs bergslagen” tror att namnet Nordanrog skall beteckna bygden norr om Rogsjön. Det är en teori som även många bybor håller med om. En annan teori enligt bybefolkningen är att Rog kommer av roga (gunga). När man färdades över sjön gungade man båten utan åror. Namnet Nordan Rog har använts ända fram till 1940 –talet. Numera nämns byn enbart vid Rog.

Föreningen Rogs bystuga
Bystugan i byn Rog ligger i den gamla skolan. Skolan lades ner år 1949 och sedan fungerade skolbyggnaden under ett antal år som en samlingspunkt vid sammanträden och årsmöten i det förenings- och organisationsliv som förekom.

I mitten av 1950 –talet väcktes tankarna på att mer officiellt använda skolan som en bystuga, skolhuset ägdes då av kommunen Stora Kopparberg. Initiativtagare att ”rädda” skolan till byn var framförallt Einar Norelius och hösten 1959 bildades Föreningen Rogs Bystuga. Genom åren har en stor mängd verksamheter ägt rum i och omkring Bystugan.

Källor:
ROG – FÖRR I TIDEN Del 1 och del 2 – Föreningen Rogs Bystuga
Rogs skola, Rogs bystuga 1949 – 1959 – 1999 Göran Rogström