Årsmöte 16 juni kl. 15:00

Föreningen Rogs Bystugas årsmöte äger rum söndagen den 16 juni kl. 15:00 i Rogs bystuga. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 juni. Alla medlemmar och intresserade är välkomna.