Årsmöte 12 juni 2021 kl. 15:00

Årsmötet äger rum i Rogs Bystuga lördagen den 12 juni kl. 15:00. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 juni. Alla intresserade och medlemmar är välkomna. /Styrelsen

Båt- och badplatsen på samfälligheten s:4

Skifteslaget kommer att utföra markarbeten och lägga på sand på båt- och badplatsen under sommaren 2021. Stranden ska därför vara fri från båtar och båtkärror i sommar. Vill du sjösätta din båt för en dagstur … Läs mer