Båt- och badplatsen på samfälligheten s:4

Skifteslaget kommer att utföra markarbeten och lägga på sand på båt- och badplatsen under sommaren 2021. Stranden ska därför vara fri från båtar och båtkärror i sommar. Vill du sjösätta din båt för en dagstur går det bra, men båtkärran får inte lämnas på stranden utan ska parkeras på vändplanen. Intresse för att bilda en … Läs mer