Kallelse Stormöte 2 nov kl 19.00 Fiber i Rog/Slättberg

Arbetsgruppen har bokat in möten med Telenor (Bredbandsbolaget) och ip only den 31 oktober för att förhandla om priser, täckningsområde, färdigställande m.m. Vi kallar nu till Stormöte den 2 november kl. 19.00 via hemsidan. Kallelsen sätts även upp på anslagstavlorna i Rog, Änge och Lurgården. På Stormötet presenterar vi resultatet av förhandlingarna.