Båt- och badplatsen på samfälligheten s:4

Skifteslaget kommer att utföra markarbeten och lägga på sand på båt- och badplatsen under sommaren 2021. Stranden ska därför vara fri från båtar och båtkärror i sommar. Vill du sjösätta din båt för en dagstur går det bra, men båtkärran får inte lämnas på stranden utan ska parkeras på vändplanen. Intresse för att bilda en båtklubb tas upp på föreningen Rogs bystugas årsmöte i juni 2021. Kontakta Maria Wååg, tel. 070-952 53 16, för intresseanmälan till en plats på båtbryggan sommaren 2022. /Rogs Skifteslags samfällighetsförening i samarbete med föreningen Rogs bystuga.