Vårstädardag 22 april

Lördag 22 april kl. 10.00 – 13.00 var det Vårstädardag. Vi tog bort en hel del av den vildvuxna syrenhäcken utmed vägen, fällde adventsgranen och tog ur ljusen ur granen, drog grankvistar och ris till valborgselden, putsade fönster på Postkuren, satte upp en ny anslagstavla m.m. Vi avslutade med en härlig fika. Styrelsen tackar alla som var med och jobbade på Vårstädardagen!