Senast 31 oktober 2020 ska båtar m.m. tas bort från stranden i Rog

Båt- och badplatsen i Rog ska förnyas av Rogs Skifteslags samfällighetsförening. Inga båtar eller bryggor (förutom Bystugans brygga) får ligga kvar på stranden efter 31 oktober 2020. Båtar, båtställningar m.m. och föremål i sjöboden som inte tagits bort kommer efter 31 oktober 2020 att transporteras till hittegods hos polisen i Falun. Till sommaren 2021 ordnas nya båtplatser. Mer information kommer. /Rogs Skifteslags samfällighetsförening i samarbete med föreningen Rogs Bystuga.