Fiber i Rog-området Stormöte 1

Vi har nu möjlighet att ansluta Rog-området till fibernät! Vid informationsmötet den 21 september beslutade vi att starta projektet. En arbetsgrupp fick uppdraget att jobba vidare enligt en modell som Falu Kommun rekommenderar byar att följa. För att det ska bli ett attraktivt projekt för leverantörer behöver ett stort antal fastigheter anslutas.

Ett första viktigt steg är att arbetsgruppen samlar in intresseanmälningar från fastighetsägare i Rog-området och Slättberg. Med intresseanmälningarna som underlag kommer arbetsgruppen att kontakta möjliga leverantörer för att få offerter på genomförande, tjänsteutbud, kostnader mm. Arbetsgruppen kommer sedan att kalla till Stormöte 2 och föreslå val av leverantör. Först därefter skrivs avtal mellan fastighetsägare och leverantör.

Kontaktpersonerna i arbetsgruppen och intresseblanketten finns i en länk under fliken Aktiviteter. Intresseblanketten läggs också ut i Postkuren i Rog. Skriv på senast 2017-10-21, men helst snarast!