Beställ fiber senast 2017-12-11 hos IP-Only

IP-Only genomför nu en kampanj i vårt område enligt överenskommelse med arbetsgruppen och gör ett utskick till alla fastighetsägare under vecka 47. Sista datum för att beställa fiber är den 11 december. IP-Only har fått våra Intresseanmälningar, men ALLA måste också göra en egen beställning till IP-Only. Beställning görs på blanketten i utskicket eller via hemsidan ip-only.se/privat/bestall. Kampanjpriserna är de som presenterades på Stormöte 2 och finns på IP-Onlys hemsida. Beställer du tjänst från Com Hem eller Boxer reduceras priset med 5 000 kr. Rot- och Rut-avdrag kan också nyttjas enligt Skatteverkets regler. Särskilda överenskommelser finns för de som beställer två fiberanslutningar – hör med arbetsgruppen vad som gäller. För mer information kontakta Sara Svensson, mobiltel: 076-931 32 25, e-post: sara.svensson@ip-only.se. Arbetsgruppen