Årsmöte Föreningen Rogs Bystuga 2 juni kl. 15

Föreningen har årsmöte söndagen den 2 juni kl. 15:00. Viktigt att du kommer och gör din röst hörd! Motioner lämnas till styrelsen senast den 19 maj. Styrelsen går igenom årets verksamhetsberättelse och kassarapport. Vi beslutar om ansvarsfrihet, årsavgift m.m. och tar upp ev. motioner. Alla medlemmar och intresserade är Varmt Välkomna!