Årsmöte den 11 juni 2023 kl. 11:00

Årsmötet äger rum i Rogs bystuga söndagen den 11 juni kl. 11:00. Sedvanliga möteshandlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 maj. Välkomna! /Styrelsen