Årsmöte 10 juni kl. 15.00

Söndagen den 10 juni kl. 15.00 har vi årsmöte i Föreningen Rogs Bystuga. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni för att kunna behandlas på mötet. Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen, kassarapport, revisionsberättelsen m.m. På årsmötet väljs styrelsen för kommande år. Medlemmar och intresserade är mycket välkomna! Styrelsen hoppas på ditt deltagande!